Speerpunten Sterk Lokaal Drenthe :

Dorpshuizen, sportverenigingen en evenementen kunnen rekenen op Sterk Lokaal Drenthe

Voorzieningen zijn van groot belang voor de leefbaarheid in
Drenthe. Daarom verdienen zij ondersteuning van de provincie.
Investeren in voorzieningen geeft dorpen en wijken een toekomst.

Bouwen, bouwen en bouwen

Sterk Lokaal Drenthe wil meer betaalbare woningen bouwen in de
dorpen, de stad en het buitengebied. Voldoende woningen voor
jong & oud voor de toekomst van het dorp.

Betaalbaar wonen

Voor velen wordt de energierekening onbetaalbaar. Sterk Lokaal
Drenthe wil daarom helpen bestaande woningen verduurzamen om
de energierekening betaalbaar te houden.

Geen Haags gedoe, maar een nuchtere Drentse aanpak

Sterk Lokaal Drenthe is een onafhankelijke, nuchtere Drentse partij.
We zijn niet links en zijn niet rechts, maar Drents en trots op de
Drentse cultuur. De lokale partijen in Drenthe kunnen op ons
rekenen.

Verlaging van de wegenbelasting

Drenthe is de op één na duurste provincie voor autorijden. Dit kan
en moet anders. Sterk Lokaal Drenthe wil daarom verlaging van de
wegenbelasting.

Betere bereikbaarheid en goed onderhoud aan wegen en fietspaden

De bereikbaarheid en veiligheid van provinciale wegen moeten
worden verbeterd. Daarom is verdubbeling van de N34 en N48
noodzakelijk. Ook verdienen onze dorpen en steden een goed
openbaar vervoer. Tot slot moet er geïnvesteerd worden in
onderhoud van bestaande fietspaden en wegen.

Investeren in top-, breedte- en gehandicaptensport

Sporten is gezond voor jong en oud. Daarom wil Sterk Lokaal
Drenthe investeren in breedte-, top- en gehandicaptensport. Dit
moet leiden tot aantrekkelijke sportaccommodaties, die een
belangrijke rol spelen in het verenigingsleven. Bovendien moeten
bovenregionale sportaccommodaties en evenementen door de
provincie ondersteund worden.

Geen overlast van de wolf

Waar Drenthe te klein is voor de wolf, moeten we anders omgaan
met de aanwezigheid van de wolf. Inwoners, boeren en toeristen
moeten zich veilig voelen. We zullen ons sterk moeten maken
richting Den Haag en Brussel voor andere regelgeving.

De boer hoort thuis in Drenthe

Onze boeren horen thuis in Drenthe en verdienen respect. We
moeten onze agrarische sector koesteren en perspectief bieden
voor de toekomst.

Liever zon op het dak dan op het land

Het landschap wordt al aangetast door de vele windmolens en
zonneparken. Sterk Lokaal Drenthe gaat daarom voor zon op het
dak. Lokaal opgewekte energie moet lokaal worden gebruikt. Lokaal
produceren is lokaal profiteren.

Toeristisch Drenthe

Drenthe is een provincie met prachtige toeristische trekpleisters.
De inwoners van Drenthe moeten hiervan kunnen profiteren. Ook
de ondernemer in het toerisme verdienen steun vanuit de
Provincie.