Download hier het verkiezingsprogramma

Blijf op de hoogte

Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en activiteiten van Sterk Lokaal Drenthe, kan je je inschrijven op de Sterk Lokaal Drenthe-WhatsApplijn zo kun je ook via WhatsApp updates ontvangen over onze acties.

Partners

De FNP giet út fan de krêft fan mienskippen; at dy romte en (eigen) foech krije dan fersterket dat de eigen taal, kultuer en identiteit en dêrmei it wolwêzen. De FNP fielt him thús yn in solidêr Europa en stribbet nei in op alle mêden duorsum Fryslân, lykas ûndernimmende mienskippen, enerzjy, mear bioferskaat en noch mear!
Customer Name
Het Groninger Belang is onafhankelijk van landelijke politieke partijen en wordt gevormd door dé lokale politieke partijen die binnen de provincie Groningen actief zijn. Inmiddels hebben de aangesloten lokale partijen 61 raadsleden en 12 wethouders en zijn daarmee veruit de grootste partij in de provincie! Hierdoor weet het Groninger Belang als geen ander wat er in úw gemeente en regio speelt.
Groninger Belang
Provinciaal Belang Fryslân is de spreekbuis van de onafhankelijke lokale partijen in de provincie Fryslân. We staan dicht bij inwoners, ondernemers en instellingen, wij willen hun belangen vertegenwoordigen in de Provincie. Dit vraagt om maatwerk per gemeente want zij staan immers dichterbij hun inwoners. Doordat de lokale partijen hun krachten hebben gebundeld in Provinciaal Belang Fryslân zorgen we dat de provinciale politiek toch lokaal blijft. Lokaal eerst!
Provinciaal Belang Fryslân
OPNL staat voor Onafhankelijke Politiek. Dat is politiek waarbij onafhankelijke kandidaten hun eigen standpunt innemen. Zonder gehouden te zijn aan knellende landelijke belangen en ongeacht de plek waar je in Nederland woont. Onafhankelijke politiek wordt dus niet vanuit Den Haag aangestuurd. Het is juist andersom. De inwoners sturen, via hun lokale partijen de mensen in de provincie aan. Op hun beurt bespreken zij met de Senator wat hij in de Eerste Kamer kan inbrengen. Dat is onafhankelijke politiek, politiek van onderop. OPNL heeft daarom een bijzondere, in de politiek unieke, organisatievorm: de platformstructuur.
Onafhankelijke Politiek Nederland