Provincie voor bovenlokale (top)sportvoorzieningen zoals de ijsbaan en ontwikkelingen TT circuit..