WAAR STAAT STERK LOKAAL DRENTHE VOOR

Sterk lokaal Drenthe kiest voor de Kracht van de Gemeente en de Regio’s in Samenwerking met de Provincie. Voor kleinschaligheid en betrokkenheid. De Menselijke Maat is de norm. Bij Sterk Lokaal Drenthe doet iedereen mee.

De provincie is een middenbestuur, tussen Rijksoverheid en lokale overheid in. Sterk Lokaal vindt dat de provincie zich niet moet gedragen als een verlengstuk van het Rijk, maar als een verlengstuk van de gemeenten. 

De provincie moet in Den Haag en Brussel lobbyen voor de gemeenten om daar ruimte te vinden in regelgeving en/of in financiën om plannen van de gemeenten mogelijk te maken. Dit betekent dat de provincie zich niet overheersend richting gemeenten moet opstellen maar juist als partner!

Samenwerking

Samen met de gemeenten in de provincie Drenthe gaan wij voor een sterker Drenthe

Geen partij maar vereniging

De vereniging heeft tot doel de belangen van de inwoners van onze gemeenten te behartigen ongeacht hun politieke of levensbeschouwelijke overtuiging, zowel individueel als collectief.

Goede bereikbaarheid

Om werkgelegenheid te creëren is het belangrijk om concurrerend te zijn met andere regio’s.