Sterk Lokaal Drenthe is een vereniging en geen politieke partij in de traditionele betekenis van het woord. Dat wil zeggen dat de vereniging geen banden heeft met een bepaalde ideologie. Dit betekent niet dat wij zonder uitgangspunten werken. De doelstelling van Sterk Lokaal Drenthe is geformuleerd in onze statuten.

Onze missie

WAAR STAAT STERK LOKAAL DRENTHE VOOR

Sterk lokaal Drenthe kiest voor de Kracht van de Gemeente en de Regio’s in Samenwerking met de Provincie. Voor kleinschaligheid en betrokkenheid. De Menselijke Maat is de norm. Bij Sterk Lokaal Drenthe doet iedereen mee.

Inclusiviteit is bij ons geen holle frase. Integendeel. We zijn solidair met elkaar, ongeacht in welke regio of gemeente je woont. Solidariteit kent geen (provincie) grenzen. Voor verdere samenwerking zoeken we gelijkgezinde samenwerkingsverbanden in het Noorden van Nederland en in Regio’s die van invloed kunnen zijn.

Politiek

Sterk Lokaal Drenthe is het grootste onafhankelijke platform van Drenthe, zeg maar gerust: de belangrijkste spreekbuis als het om onafhankelijke politiek gaat. Onafhankelijk wil in dit geval zeggen: geen handjeklap of ‘achterkamertjes’ politiek. Nee wij willen met open vizier en op een transparante manier politiek bedrijven, van onderop. Alle standpunten worden bij Sterk Lokaal Drenthe in gezamenlijkheid op de werkvloer bedacht.

De boegbeelden van Sterk Lokaal Drenthe, van de Statenleden tot lokale politici, benadrukken overal en keer op keer waaróm Sterk Lokaal Drenthe ‘anders’ is. Dat Sterk Lokaal Drenthe, politiek gezien, dichter dan wie ook bij de kiezers staat. Daardoor is Sterk Lokaal Drenthe niet gewoon, maar juist bijzonder.
De onafhankelijke lokale partijen kenmerken zich als ambitieus en dynamisch. Ze tonen lef en verwoorden een onafhankelijk geluid, vanuit de belangen van de kiezers in de gemeente en de regio.

Niet van bovenaf, maar van onderop

Sterk Lokaal Drenthe staat voor Onafhankelijke Politiek. Dat is politiek waarbij onafhankelijke kandidaten hun eigen standpunt innemen. Zonder gehouden te zijn aan knellende landelijke belangen en ongeacht de plek waar je in Drenthe woont.
Deze politiek wordt dus niet vanuit Den Haag aangestuurd. Het is juist andersom. De inwoners sturen, via hun lokale partijen de mensen in de provincie aan.

Op hun beurt bespreken zij met partijen en mensen wat zij in de Eerste en Tweede Kamer kunnen inbrengen. Dat is onafhankelijke politiek, politiek van onderop.
Sterk Lokaal Drenthe heeft daarom een bijzondere, in de politiek unieke, organisatievorm: de platformstructuur.