Hieronder vindt u de speerpunten van Sterk Lokaal:

• Meer inspraak voor inwoners

• Toerisme als economische motor

• Dorpsfeesten zijn ook cultuur

• Formule 1 als impuls voor Drenthe

• We blijven investeren in Drenthe in plaats van oppotten

• Drenthe aantrekkelijke en bereikbare provincie voor bedrijven en inwoners

• Verbeter het vestigingsklimaat

• Provincie voor bovenlokale (top)sportvoorzieningen zoals de ijsbaan en ontwikkelingen TT circuit

• Kamp Westerbork vrij toegankelijk voor jongeren

• Er gaat te veel energie te pijp uit

• Landbouw en natuur in harmonie naast elkaar