Artikelen door Sterk Lokaal

Algemene ledenvergadering Sterk Lokaal

Op dinsdag 12 juni j.l. vond de ALV van Sterk Lokaal plaats in de statenzaal van het Provinciehuis te Assen. Het bedrijf Bedrocan was vertegenwoordigd en heeft een presentatie gegeven over medicinale cannabis en Jannet Westebring heeft de aanwezigen bewust gemaakt van de kracht van social media. De verkiezingen in 2019 kwamen aan bod en […]

Bijdrage Voorjaarsnota 2018

Voorjaarsnota 2018 Sterk Lokaal  Voorzitter, Tijdens de behandeling in de commissie hebben we al gezegd dat het wat ons betreft een helder en inzichtelijk stuk is met een doorkijk naar de toekomst. Dit geeft een goede blik op de komende jaren maar waarbij we het belangrijk vinden dit niet in te vullen voor een nieuw […]

Motie medicinale cannabis

Tijdens de PS vergadering van 28 maart heeft Sterk Lokaal de motie vreemd aan de orde van de dag: BESCHIKBAARHEID, BEREIKBAARHEID EN BETAALBAARHEID VAN MEDICINALE CANNABISOLIE ingediend. Lees hieronder de inhoud van onze motie!   SL motie medicinale cannabis