Welkom bij Sterk Lokaal

WAAR STAAT STERK LOKAAL DRENTHE VOOR

Sterk lokaal Drenthe kiest voor de Kracht van de Gemeente en de Regio’s in Samenwerking met de Provincie. Voor kleinschaligheid en betrokkenheid. De Menselijke Maat is de norm. Bij Sterk Lokaal Drenthe doet iedereen mee.
De provincie is een middenbestuur, tussen Rijksoverheid en lokale overheid in. Sterk Lokaal vindt dat de provincie zich niet moet gedragen als een verlengstuk van het Rijk, maar als een verlengstuk van de gemeenten. De provincie moet in Den Haag en Brussel lobbyen voor de gemeenten om daar ruimte te vinden in regelgeving en/of in financiën om plannen van de gemeenten mogelijk te maken. Dit betekent dat de provincie zich niet overheersend richting gemeenten moet opstellen maar juist als partner!

Samen Sterk

Goede bereikbaarheid

Menselijke Maat

Besluitvorming zo dicht mogelijk bij de inwoners, dat is het uitganspunt van Sterk Lokaal Drenthe.

Een goede bereikbaarheid van Drenthe is één van deze vestigingsvoorwaarden. Bereikbaarheid heeft niet alleen een positief effect op de economie en daarmee op de werkgelegenheid, maar heeft ook positieve sociaal/maatschappelijke gevolgen

Politiek staat soms heel ver van de burgers af. Dat is niet goed, want de overheid is er voor de burgers. Sterk Lokaal Drenthe staat al vanaf het prille begin voor de menselijke maat.